"search violates" — Słownik kolokacji angielskich

search violates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania łamią
  1. search rzeczownik + violate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Warshak pushed back on the grounds that the search violated his Fourth Amendment rights.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo