"search provides" — Słownik kolokacji angielskich

search provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania uwzględniają
  1. search rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's a lot of information on the site, and a search may well provide the answer to your query.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo