"search phrase" — Słownik kolokacji angielskich

search phrase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania zwrot
  1. search rzeczownik + phrase rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You can then enter a search phrase, to work out which are the closest matches to your goods.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo