"search matches" — Słownik kolokacji angielskich

search matches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecze w poszukiwania
  1. search rzeczownik + match czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The and search operators match solely against the last segment of the filesystem path-the actual name of a file or directory.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo