"search eyes" — Słownik kolokacji angielskich

search eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: search one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania oczy
  1. search czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For a moment she searched my eyes, as if to make certain of their attention and understanding.

    Podobne kolokacje: