"sea-colored eye" — Słownik kolokacji angielskich

sea-colored eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko o kolorze morze
  1. sea-colored przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was a rather scrawny child with a tangle of wild hair and sea-colored eyes.

    Podobne kolokacje: