"scrawny woman" — Słownik kolokacji angielskich

scrawny woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychudła kobieta
  1. scrawny przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How could he prefer such a scrawny, ugly little woman to the beautiful Octavia?

    Podobne kolokacje: