"scrawled word" — Słownik kolokacji angielskich

scrawled word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagryzmolone słowo
  1. scrawled przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Beneath the full-length picture were the scrawled words Tommy the Zombie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo