"score on shooting" — Słownik kolokacji angielskich

score on shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik o zabójstwie
  1. score czasownik + shooting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He scored 33 points, 25 in the second half, on 13-of-26 shooting from the field.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo