"scorched away" — Słownik kolokacji angielskich

scorched away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypalony daleko
  1. scorch czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Your mortality must be scorched away by clean flame.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo