ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"scoop away" — Słownik kolokacji angielskich

scoop away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgarnij daleko
  1. scoop czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Cut the watermelon in half and scoop away as many black seeds as possible from the flesh.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo