"scientific image" — Słownik kolokacji angielskich

scientific image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowy obraz
  1. scientific przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The campaign effectively gave Pond's a scientific image that helped erase the grandmother image of old.