BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"school spending" — Słownik kolokacji angielskich

school spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki szkolne
  1. school rzeczownik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    New York's school spending tends to be higher than that in other states.

powered by  eTutor logo