"school design" — Słownik kolokacji angielskich

school design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt szkolny
  1. school rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The result is a building which contributed to elegant school design in the 1950s.

powered by  eTutor logo