"scary image" — Słownik kolokacji angielskich

scary image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażający obraz
  1. scary przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The blurry shadows run behind - the guards sacrifice their scary images for speed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo