ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"scarce money" — Słownik kolokacji angielskich

scarce money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skąpe pieniądze
  1. scarce przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Part of the higher price, he added, is the need for communities and developers to hire Republican consultants to get them the scarce money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo