"scant chance" — Słownik kolokacji angielskich

scant chance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka szansa
  1. scant przymiotnik + chance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With such knowledge in mind, there's scant chance of desire arising.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo