"say away" — Słownik kolokacji angielskich

say away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz daleko
  1. say czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    So it scared me but I said yes right away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo