Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"save one's soul" — Słownik kolokacji angielskich

save one's soul kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oszczędzać czyjś dusza
  1. save czasownik + soul rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What he needs is to work well to save his soul.

powered by  eTutor logo