BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"save one's house" — Słownik kolokacji angielskich

save one's house kolokacja
Popularniejsza odmiana: save the house
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oszczędzać czyjś dom
  1. save czasownik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let them find a way to save the house, and all that's in it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo