"satysfakcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "satysfakcja" po polsku

satysfakcja

rzeczownik
  1. satisfaction **   [policzalny lub niepoliczalny]
    I have used them many times and always with satisfaction. (Korzystałem z nich wiele razy i zawsze byłem zadowolony.)
    He takes great satisfaction from his job. (On czerpie dużą satysfakcję ze swojej pracy.)
  2. fulfilment BrE , fulfillment AmE *
  3. gratification

powered by  eTutor logo