"satirical book" — Słownik kolokacji angielskich

satirical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): satyryczna książka
  1. satirical przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hall's satirical book includes lines which jab at society conventions in the style of an upmarket gossip columnist.

    Podobne kolokacje: