"sacred book" — Słownik kolokacji angielskich

sacred book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): święta książka
  1. sacred przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    And he didn't think for a moment of bringing the sacred book to his wife.

    Podobne kolokacje: