"słońce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "słońce" po polsku

słońce

obrazek do "the sun" po polsku
rzeczownik
 1. the sun *** , sun ****
 2. day star   termin literacki
  link synonim: morning star
obrazek do "the Sun" po polsku
rzeczownik
 1. the Sun , także: Sun
  • Słońce (jako gwiazda) [policzalny]
   The Earth orbits the Sun at an average distance of 150 million kilometers. (Ziemia okrąża Słońce w średniej odległości 150 milionów kilometrów.)
   I need to write an essay about the influence of the Sun on our planet. (Muszę napisać wypracowanie o wpływie Słońca na naszą planetę.)
   The sun was shining brightly. (Słońce świeciło jasno.)
   Look, the sun is up. (Spójrz, słońce wstało.)

Powiązane zwroty — "słońce"

przyimek
pod (wiatr, prąd, słońce, światło) = against
czasownik
świecić (np. słońce) = shine
zasłaniać (np. słońce, widok) = obliterate
obniżać się (np. słońce) = sink
wyzierać (np. słońce przez chmury) = peep
padać (np. światło, słońce) = catch
przymiotnik
rzeczownik
słonecznik = sunflower +1 znaczenie
zenit (najwyższy punkt na niebie, w którym znajduje się słońce lub księżyc) = zenith
wystawienie (np. na słońce) = exposure , także: exposal
phrasal verb
zachodzić (słońce) = go down
ukazać się (np. słońce zza chmur) = peek out

powered by  eTutor logo