"rynsztok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rynsztok" po polsku

rynsztok

rzeczownik
 1. sewer *
  • kanał ściekowy, rynsztok
   This must be a part of the old sewer system. (To musi być część starych kanałów.)
   We found a body in the sewer in front of your house. (Znaleźliśmy ciało w kanale ściekowym zaraz przed twoim domem.)
 2. gutter
  • rynsztok, ściek
   This man pulled me out of the gutter and saved my life. (Ten człowiek wyciągnął mnie z rynsztoka i uratował moje życie.)
   I poured all the sewage down the gutter. (Wylałem wszystkie pomyje do rynsztoka.)
   Even though the society is getting richer, there are still people living in the gutter. (Mimo tego, że społeczeństwo się bogaci, niektórzy ludzie nadal żyją w rynsztoku.)
 3. the gutter
  • rynsztok (najniższa, najgorsza warstwa społeczeństwa)
 4. street gutter  

powered by  eTutor logo