"rural way" — Słownik kolokacji angielskich

rural way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiejska droga
  1. rural przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The park also preserves some of the rural ways that stretch to the woods, now used for walking and relaxation.

    Podobne kolokacje: