"run perfectly" — Słownik kolokacji angielskich

run perfectly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij doskonale
  1. run czasownik + perfectly przysłówek
    Luźna kolokacja

    On both occasions the car had just been serviced and was running perfectly.

powered by  eTutor logo