ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run best" — Słownik kolokacji angielskich

run best kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij najlepiej
  1. run czasownik + best przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "So I'd best run along," the reverend said, with a little bobbing bow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo