"rude way" — Słownik kolokacji angielskich

rude way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzyzwoita droga
  1. rude przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You people have a rude way of ending a lovely binge.

    Podobne kolokacje: