"rub one's wrists" — Słownik kolokacji angielskich

rub one's wrists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocierać czyjś nadgarstki
  1. rub czasownik + wrist rzeczownik
    Silna kolokacja

    She sat on the side of the bed, rubbing her wrists.

    Podobne kolokacje: