"rub one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

rub one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocierać czyjś oczy
  1. rub czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I turned away from the window and rubbed my eyes.

    Podobne kolokacje: