"rub eyes" — Słownik kolokacji angielskich

rub eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: rub one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczy maści
  1. rub czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I turned away from the window and rubbed my eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo