"rozwijana lista" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwijana lista" po polsku

"rozwijana lista" — Słownik kolokacji angielskich

drop-down list kolokacja
  1. drop-down przymiotnik + list rzeczownik = rozwijana lista
    Luźna kolokacja

    A recently entered address can be quickly recalled by selecting one from a drop-down list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo