BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozważany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozważany" po polsku

rozważany

 1. up for something ***
  • rozważany (np. na posadę, na kandydaturę)
   You are not up for this post. (Nie jesteś rozważany na tę posadę.)
   He said I'm up for the post of his assistant. (On powiedział, że jestem rozważany na posadę jego asystenta.)
czasownik
 1. consider *****
  • rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę [przechodni/nieprzechodni]
   Did you ever consider that possibility? (Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?)
   I should have considered that. (Powinienem był wziąć to pod uwagę.)
   All things considered, that wasn't too bad. (Biorąc pod uwagę wszystko, nie było tak źle.)
   We hope that you will consider our request favourably. (Mamy nadzieję, że rozpatrzą Państwo naszę prośbę pozytywnie.)
   You didn't even consider my feelings. (Nawet nie wziąłeś pod uwagę tego, co czuję.)
   link synonim: count
 2. view *****
 3. treat ****
 4. weigh *** , weigh up
  • rozważać, porównywać, ważyć
   to consider
   She weighs the advantages and disadvantages of getting married. (Ona rozważa zalety i wady brania ślubu.)
   You should weigh up both options and choose the better one. (Powinieneś porównać obie opcje i wybrać tę bardziej korzystną.)
   I need some time to weigh your offer - I'll call you next week. (Potrzebuję trochę czasu, żeby rozważyć twoją propozycję - zadzwonię do ciebie w przyszłym tygodniu.)
 5. set *****
 6. deliberate *
 7. contemplate **   [przechodni]
 8. reflect ****
 9. ponder *
 10. traverse , *
 11. pore *
 12. see *****
  • rozważać, postrzegać [przechodni]
   I see her as a responsible person. (Postrzegam ją jako odpowiedzialną osobę.)
   I don't want her to see me as a womaniser. (Nie chcę, aby ona mnie postrzegała jako kobieciarza.)
 13. entertain *
 14. moot
 15. cast , ***
  • uważać, rozważać, snuć domysły przestarzale [nieprzechodni]
   We can cast all we want, but the only thing that matters are facts. (Możemy snuć domysły, ile chcemy, ale jedyną rzeczą, która się liczy są fakty.)
   She likes to cast but it won't help her. (Ona lubi snuć domysły, ale to jej nie pomoże.)
 16. philosophize , philosophise BrE
 17. intellectualize AmE , intellectualise BrE
 18. forethink
 19. perpend , także: perpent
phrasal verb
 1. weigh out  
 2. mull something over , mull over something
 1. deliberate to think over  
idiom
 1. chew the cud
phrasal verb
 1. think something out *
  • przemyśleć coś, rozważać coś
   The president had to think the offer out. (Prezes musiał przemyśleć tę ofertę.)
   I didn't think my decision out. (Nie przemyślałam mojej decyzji.)
 2. think something over *
 3. weigh something up , weigh up something
 4. take something into consideration
 5. chew something over
czasownik
 1. speculate on something , speculate about something
 2. mull
 3. ponder on something , ponder over something , ponder about something
 1. give something consideration  
idiom
 1. give some thought to something

powered by  eTutor logo