"rozrzut" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozrzut" po polsku

rzeczownik
 1. variety ****   [UNCOUNTABLE]
  The variety of sound textures on this release makes it a perfect ambient record. (Różnorodność warstw dźwiękowych na tym wydaniu czyni go perfekcyjnym albumem ambient.)
  What makes nature so beautiful is its variety. (To, co czyni naturę tak piękną, to jej różnorodność.)
  link synonim: diversity
rzeczownik
 1. diversity ***  
  The diversity of her work was extraordinary. (Zróżnicowanie jej prac było zdumiewające.)
  The diversity of her artwork was remarkable. (Zróżnicowanie jej dzieł sztuki było niezwykłe.)

Powiązane zwroty — "rozrzut"

rzeczownik
rzut = throw +10 znaczeń
zrzut = drop +3 znaczenia
rozrzutność = extravagance , także: extravagancy +5 znaczeń
odrzut = recoil +4 znaczenia
narzut = markup , także: mark-up +1 znaczenie
czasownik
rozrzucić = dot , . +1 znaczenie
rozrzucać = scatter +3 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
rozrzutny = wasteful +9 znaczeń
inne
Zobacz także: podrzut

powered by  eTutor logo