"rozmaz krwi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmaz krwi" po polsku

"rozmaz krwi" — Słownik kolokacji angielskich

blood smear kolokacja
  1. blood rzeczownik + smear rzeczownik = rozmaz krwi
    Luźna kolokacja

    It is usually noted on microscopic examination of a blood smear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo