"rozluźnić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozluźnić się" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozluźnić się

czasownik
 1. relax **
  • relaksować się, odprężać się, rozluźnić się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Relax - there's no need to hurry. (Zrelaksuj się - nie ma powodu do pośpiechu.)
   Let's just sit down and relax. (Po prostu usiądźmy i odprężmy się.)
   I'm going to relax and have something to eat. (Zamierzam odpocząć i zjeść coś.)
 2. lighten *  
 3. unbrace
 4. cotch , kotch
czasownik
 1. relax **
  • rozluźnić (np. mięśnie) [TRANSITIVE]
   Relax your muscles, it won't hurt. (Rozluźnij mięśnie, nie będzie bolało.)
   The massage relaxed my stiff neck. (Masaż rozluźnił mój sztywny kark.)
 2. loosen *
 3. unstretch
 4. unstiffen
 5. untighten  
czasownik
 1. slack *
  • luzować (np. linę), rozluźniać (np. dyscyplinę)
   The rope was too tense, so he had to slack it. (Lina była zbyt napięta, więc on musiał ją rozluźnić.)
 2. unwind
 3. unclench
 4. slacken
 5. unbend
 6. outwind
 7. unlash
 8. unloosen
 9. unclasp
 10. unloose
phrasal verb
 1. loosen up  
  Loosen up! Have a drink! (Rozluźnij się! Napij się drinka!)
  She has to loosen up, she's always so serious. (Ona musi się rozluźnić, jest zawsze taka poważna.)
czasownik
 1. expand ***

Powiązane zwroty — "rozluźnić się"

przymiotnik
luźny = loose , loose-fitting +12 znaczeń
rzeczownik
Zobacz także: rozluźnienie się