"rozluźnić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozluźnić" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozluźnić

czasownik
 1. relax **
  • rozluźnić (np. mięśnie) [TRANSITIVE]
   Relax your muscles, it won't hurt. (Rozluźnij mięśnie, nie będzie bolało.)
   The massage relaxed my stiff neck. (Masaż rozluźnił mój sztywny kark.)
 2. loosen *
 3. unstretch
 4. unstiffen
 5. untighten  
czasownik
 1. slack *
  • luzować (np. linę), rozluźniać (np. dyscyplinę)
   The rope was too tense, so he had to slack it. (Lina była zbyt napięta, więc on musiał ją rozluźnić.)
 2. unwind
 3. unclench
 4. slacken
 5. unbend
 6. outwind
 7. unlash
 8. unloosen
 9. unclasp
 10. unloose
czasownik
 1. relax **
 2. lighten *  
 3. unbrace
 4. cotch , kotch
phrasal verb
 1. loosen up  
  Loosen up! Have a drink! (Rozluźnij się! Napij się drinka!)
  She has to loosen up, she's always so serious. (Ona musi się rozluźnić, jest zawsze taka poważna.)
czasownik
 1. expand ***

Powiązane zwroty — "rozluźnić"

przymiotnik
luźny = loose , loose-fitting +12 znaczeń
rzeczownik
inne