"rozchodzenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozchodzenie się" po polsku

rozchodzenie się

rzeczownik
 1. propagation
 2. percolating
  • rozchodzenie się (np. o wiadomościach)
 3. dispersing
 4. divaricating
 5. divarication
 6. diverging
 7. ramifying
 8. proliferating
  • rozchodzenie się (o wieściach)
 9. radiate , eradiating przestarzale
 10. disjecting
obrazek do "go your separate ways" po polsku
czasownik
 1. scatter **
  • rozejść się (o ludziach), rozbiec się (o zwierzętach) [przechodni/nieprzechodni]
   My cows scattered because the dog scared them. (Moje krowy się rozbiegły, bo pies je przestraszył.)
   Scatter, people! And get back to work! (Rozejdźcie się, ludzie! I wracajcie do pracy!)
   The police told all passers-by to scatter. (Policja kazała wszystkim przechodniom się rozejść.)
 2. go your separate ways
phrasal verb
 1. break up **
czasownik
 1. travel ****
  • rozchodzić się (wieści, informacje) [nieprzechodni]
   In such small towns rumours travel very fast. (W takich małych miastach plotki rozchodzą się bardzo szybko.)
   The rumour of her pregnancy travelled in one day. (Plotka o jej ciąży rozniosła się w ciągu jednego dnia.)
   The information about your engagement travelled all over the town. (Informacja o twoich zaręczynach rozeszły się po całym miasteczku.)
  • rozchodzić się (fala światła, dźwięk) [nieprzechodni]
   Light travels so fast it is hard to comprehend it. (Światło rozchodzi się tak szybko, że trudno to pojąć.)
   Sound travels slower than light. (Dźwięk rozchodzi się wolniej od światła.)
 2. part , ***** , pt (skrót) *
 3. disperse *
 4. go public
 5. float , **
 6. diverge
 7. proliferate
 8. percolate
 9. straggle
 10. radiate * , eradiate przestarzale
 11. break *****
 12. divaricate
 13. ramify
 14. disject
phrasal verb
 1. fall out *
 2. fan out
 3. branch off
 4. swarm out

Powiązane zwroty — "rozchodzenie się"

czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
przechodzić = pass +5 znaczeń
podchodzić = come +2 znaczenia
dochodzić = claim +1 znaczenie
obchodzić = celebrate +3 znaczenia
odchodzić = off +3 znaczenia
schodzić = descend +1 znaczenie
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo