ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"royal official" — Słownik kolokacji angielskich

royal official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): królewski urzędnik
  1. royal przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    During the colonial period the term was used to refer to royal officials and to immigrants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo