"rough sport" — Słownik kolokacji angielskich

rough sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brutalny sport
  1. rough przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was a sickly and timid youth, avoiding rough sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo