"rotisserie league" — Słownik kolokacji angielskich

rotisserie league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga rożna
  1. rotisserie rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are rotisserie leagues in all these other sports, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo