BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"roll helplessly" — Słownik kolokacji angielskich

roll helplessly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz bezradnie
  1. roll czasownik + helplessly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Sunset brought a dead calm with the boats rolling helplessly on the waves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo