"role player" — Słownik kolokacji angielskich

role player kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gracz roli
  1. role rzeczownik + player rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was a role player who knew my time would come.

    Podobne kolokacje: