"rocky time" — Słownik kolokacji angielskich

rocky time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepewny czas
  1. rocky przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Michael and I have stayed in touch through rocky times.

    Podobne kolokacje: