"rocket tube" — Słownik kolokacji angielskich

rocket tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura rakietowa
  1. rocket rzeczownik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mike's story is there's half a dozen rocket tubes already loaded.

    Podobne kolokacje: