"riverfront project" — Słownik kolokacji angielskich

riverfront project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadbrzeże projekt
  1. riverfront rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But we can't; the riverfront project is really the catalyst for a vital downtown."

    Podobne kolokacje: