"rival league" — Słownik kolokacji angielskich

rival league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurencyjna liga
  1. rival przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So Hunt decided to form a rival league to begin play in 1960.

    Podobne kolokacje: