"risk-free way" — Słownik kolokacji angielskich

risk-free way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewna droga
  1. risk-free przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's no cost-free, risk-free way of leaving things the way they are.

    Podobne kolokacje: