BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rise from" — Słownik kolokacji angielskich

rise from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrastać z
  1. rise czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    In a short period its population rose from 3500 to over 14000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo